Chat with us, powered by LiveChat

Bạn muốn sử dụng Laptop của mình để chia sẻ mạng đến mọi người, nhưng lại chưa biết cách làm và sử dụng. Bài viết dưới đây, Hapigo sẽ hướng dẫn đến bạn đọc 2 cách phát Wifi từ laptop dễ dàng thực hiện nhất 2024. Mời các bạn theo dõi!!!

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop

Trong điều kiện lắp đặt, cục phát Wifi nằm cách xa vị trí hiện tại của bạn, mà chiếc Laptop lại có thể bắt được mạng Wifi khỏe cũng như có thể cho phép phát Wi-Fi và chia sẻ với các thiết bị khác ở xung quanh. Trong trường hợp này, chiếc laptop của bạn sẽ cho phép tối đa 8 thiết bị khác có thể kết nối mạng cùng lúc, giúp bạn không bị gián đoạn trong lúc giải trí lẫn cả làm việc.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop

2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện

Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7

Để có thể phát Wi-Fi từ laptop sử dụng hệ điều hành Windows 7, bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Để có thể mở được cửa sổ Network and Sharing Center, bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau đây:

  • Cách 1: Chọn Start ở góc trái dưới cùng màn hình – Sau đó chọn Control Panel – Trong cửa sổ Control Panel, chọn Network and Sharing Center.
Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Trong cửa sổ Control Panel, chọn Network and Sharing Center
  • Cách 2: Click chuột trái vào biểu tượng Network trên thanh Taskbar – Sau đó chọn Open Network and Sharing Center.
Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Mở Network and Sharing Center trên Taskbar

Bước 2: Trong cửa sổ giao diện chính của Network and Sharing Center, bạn chọn mục Set up a new connection or network.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn mục Set up a new connection or network

Bước 3: Tại cửa sổ Set up a new connection or network, bạn kéo xuống tìm mục Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network – Sau đó chọn Next.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network và chọn Next

Bước 4: Tiếp tục chọn Next.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn Next

Bước 5: Điều chỉnh các tùy chọn quan trọng, sau đó chọn Next.

  • Network name: Tên mạng Wifi để phát.
  • Security type: Dạng bảo mật của Wifi sẽ phát, bạn nên lựa chọn dạng bảo mật WPA2-Persenal.
  • Security key: Mật khẩu của Wifi của bạn.
Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)

Bước 6: Sau đó bạn chờ vài giây để hoàn tất mọi thiết lập. Và tiến hành tìm tên Wifi bạn vừa tạo bằng cách click chuột trái vào biểu tượng trên thanh Taskbar.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)

Cách tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7

Trong trường hợp bạn không dùng đến Wi-Fi mà muốn tắt phát Wi-Fi trên laptop đi, bạn hãy thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chọn vào biểu tượng Wi-Fi trên thanh Taskbar – Sau đó chọn mục Open network and Sharing center.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn mục Open network and Sharing center

Bước 2: Tại cửa sổ chính, bạn chọn mục Manage Wireless Networks ở phía bên trái giao diện.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn mục Manage Wireless Networks

Bước 3: Sau đó bạn chọn tên Wi-Fi mà bạn muốn tắt – Rồi chọn Remove.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn tên Wifi và Nhấn Remove

Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10

Để phát Wifi từ Laptop sử dụng hệ điều hành Windows 10, bạn sẽ có những cách thực hiện như sau:

Phát Wifi từ laptop thông qua Settings

Bước 1: Nhấn phím Windows – Sau đó chọn Cài đặt – Tại cửa sổ cài đặt, chọn Network & Internet (Biểu tượng toàn cầu).

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn Network & Internet

Bước 2: Chọn mục Mobile hotspot – Bật On – Sau đó chọn Wi-Fi để tiến hành phát Wifi cho người khác.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn Wi-Fi để tiến hành phát Wifi cho người khác

Bước 3: Chọn Edit để chỉnh sữa tên Wifi và mật khẩu Wifi của bạn (nếu muốn).

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn Edit để chỉnh sữa tên Wifi và mật khẩu Wifi của bạn (nếu muốn)

Bước 4: Đặt tên Wi-Fi tại mục Network name và đặt mất khẩu cho Wi-Fi của bạn tại mục Network passwork ( ít nhất 8 ký tự) – Sau đó chọn Save.

Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)

Bước 1: Nhấn phím Windows – TÌm kiếm từ khóa Command Prompt (admin).

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chạy chương trình Command Prompt

Bước 2: Gõ dòng lệnh như sau:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ten_wifi key= mat_khau.

Trong đó:

  • ten_wifi: Tên wifi của bạn phát.
  • mat_khau: Khẩu cho Wifi của bạn phát.
Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)

Bước 3: Sử dụng tiếp lệnh sau: netsh wlan start hostednetwork để bật điểm phát Wi-Fi hotspot trên Windows 10.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)

Bước 4: Vào phần Setting của laptop – Sau đó chọn Status ở phía bên trái – Rồi chọn mục Network and Sharing Center.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn mục Network and Sharing Center

Bước 5: Nhấn chọn dòng chữ Change adapter settings ở bên trái cửa sổ (thay đổi thiết lập kết nối).

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn Change adapter settings

Bước 6: Tại cửa sổ chính, Click chuột phải vào Wi-Fi đang sử dụng – Sau đó chọn Properties.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)
Chọn Properties

Bước 7: Trong cửa sổ Properties, chọ mục Sharing – Sau đó tích vào ô Allow other network users to connect… – Rồi chọn OK để bắt đầu thực hiện phát Wi-Fi trên Windows 10.

Lợi ích của việc phát Wifi từ Laptop
2 cách phát Wifi từ Laptop dễ dàng thực hiện
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 7
Các tắt phát Wifi từ laptop chạy Windows 7
Cách phát Wifi từ Laptop chạy Windows 10
Phát Wifi từ laptop thông qua Settings
Phát Wi-Fi trên Windows 10 thông qua Command Prompt (admin)

Bước 8: Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi mà muốn tắt đi, bạn hãy nhập dòng lệnh: netsh wlan stop hostednetwork.

Như vậy, với bài viết trên đây Hapigo đã giới thiệu đến bạn đọc 2 cách phát Wifi từ Laptop phổ biến và dễ dàng thực hiện nhất 2024. Ngoài ra anh em có thể bỏ túi thêm Cách Khắc Phục Lỗi Loa Laptop Không Nghe Được hoặc Cách Kết Nối Chuột Không Dây Với Laptop nhanh và hiệu 100%.

Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết, cũng có thể thực hiện được phát Wifi với các bước trên đây. Chúc các bạn đọc có một trải nghiệm thú vị và thành công với các bước phát Wifi trên đây nhé.

Share.

Leave A Reply